Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową

w ramach programu rządowego

„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,

udzieloną przez PFR SA.